ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1. SATICI

Satıcı : KARAOKLAR EKOLOJİK HAYAT ÇİFTLİĞİ
Mersis Numarası : 2207040322200001
Adresi : Bahçeler Mahallesi Oyukarası Küme Evleri No:1 Demirci / MANİSA
Telefon : +905442614954
Web Adresi : http://wwww.karaoklar.com
Email Adresi : bilgi@karaoklar.com
Tüm öneri, görüş, şikayet ve taleplerinizi +905442614954 numaralı telefondan arayarak, bilgi@karaoklar.com e-posta adresine mail göndererek ya da İletişim bölümünde yayınlanan http://wwww.karaoklar.com linkinde yer alan İletişim Formu’nu doldurarak iletebilirsiniz.

2. AMAÇ VE KONU

İşbu Ön Bilgilendirme, ALICI’nın www.karaoklar.com (“İnternet Sitesi”) internet sitesi üzerinde elektronik ortamda siparişini verdiği, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin atışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 5. Maddesi gereği ALICI’nın bilgilendirilmesi amacıyla yapılmaktadır.

3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN TEMEL ÖZELLİKLERİ, SATIŞ FİYATI VE TESLİMAT ÜCRETİ

Ürünün Cinsi ve Türü, Miktarı, Süresi, Satış Bedeli ve Teslimat Bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir. İnternet sitesi üzerinde peşin, kredi kartı ve paypal ile satış yapılmaktadır. Ödeme peşin, kredi kartı veya paypal ile yapılacağından gecikme faizi uygulanmaz.
Aşağıda listelenen ve internet sitesinde ilan edilen fiyatlar tüm vergiler dahil satış fiyatıdır. İnternet Sitesinde ilan edilen fiyatlar ve taahhütler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ve taahhütler ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Ürün Adı

Adet/ Süre

Peşin Fiyatı

Kredi Kartına Tek Çekim Satış Fiyatı

Kredi Kartına Taksitli Satış Fiyatı/Taksit Sayısı

Vade farkı

Ara Toplam
(KDV Dahil)

 

 

 

 

 

 

 

Toplam

35,00 TL

Ödeme Şekli ve Planı : Kredi Kartı
Aboneliğin Tanımlandığı Kullanıcı Hesabı :
Teslim Edilecek Kişi :
Fatura Adresi : , TR
Gecikme Faizi : Ödeme peşin, kredi kartı ve paypal ile yapılacağı için SATICI tarafından gecikme faizi uygulanmaz.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1) ALICI, internet sitesinde satışa sunulan Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne konu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile ifa ve teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, cayma hakkının kullanılması şartları hakkında doğru ve eksiksiz olarak bilgi edindiğini ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder. ALICI, talep ve şikayetlerini yukarıda belirtilen iletişim kanallarını kullanarak iletebilir. Şikayet ve taleplere SATICI teknik ekibi tarafından en kısa sürede cevap verilecektir.
ALICI, işbu Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmekle, Mesafeli Sözleşmelerin akdinden önce SATICI tarafından tüketiciye verilmesi gereken unvan, adres, iletişim bilgileri, siparişi verilen ürüne ait temel özellikler, ürünlerin tüm vergiler dahil toplam fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini ve cayma hakkı ve cayma hakkının kullanım şartları konusunda doğru ve eksiksiz olarak bilgi edindiğini teyit etmiş olur.

4.2) ALICI, internet sitesinde siparişi onaylamakla sözleşmeye konu ürün bedelini ve varsa teslimat masraflarını ödemekle yükümlü olacaktır.

4.3) Sözleşme konusu ürün, ALICI’nın işbu Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesini onaylamasına müteakip yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile ALICI’nın satın alma işlemini yaptığı Kullanıcı Adına sağlanır. ALICI, Sözleşmeye konu ürün sadece işbu Sözleşme’de tanımlanan Kullanıcı Adı ve Şifresi ile kullanabilir ve SATICI tarafından sağlanan sair hizmetlerden faydalanabilir. ALICI’nın satın aldığı ürün kullanabilmesi için bilgisayarında Javascript destekli bir Web Browser, Son Sürüm Java ve Flash eklentileri bulunması gerekir.

4.4) SATICI, sözleşme konusu ürünün ayıpsız sağlanmasından sorumludur.

4.5) SATICI, sipariş konusu hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren en geç 3 gün içinde ALICI’yı bilgilendirir ve tahsil edilen tüm ödemeleri en geç 14 (on dört) içinde ALICI’ya tek seferde iade eder.

4.6) Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka tarafından ödeme iptal edilir ise SATICI ürünün teslimi ve hizmetin sağlanması yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.7) SATICI mücbir sebepler nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ya da hizmeti sağlayamaz ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda ALICI siparişin iptal edilmesini veya teslimatın ve hizmetin sağlanmasının mücbir sebep durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.

4.8) İşbu Sözleşme uyarınca yapılacak her türlü para iadesi, ALICI tarafından teslimat masrafları da dahil tek seferde yapılacaktır. Ancak ilgili tutarın bankaya iadesinden sonra, paranın ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ilgili bankadan kaynaklanan sebeplerle uzayabileceğini veya taksitler halinde kredi kartına iade edilebileceğini şimdiden kabul etmektedir.

4.9) Sabit telefonlardan yapılan aramalar ALICI’nın kullanmakta olduğu tarife üzerinden, cep telefonu üzerinden yapılan aramalar ise ALICI’nın kullanmakta olduğu GSM operatörü tarifesi üzerinden ücretlendirilmektedir.

4.10) SATICI, işbu sözleşme ile düzenlenen cayma hakkı, bilgilendirme, teslimat ve diğer hususlardaki yükümlülüklerine dair her bir işleme ilişkin bilgi ve belgeyi 3 (üç) yıl boyunca saklamak zorundadır. SATICI, işbu madde uyarınca saklamakla yükümlü olduğu tüm bilgi ve belgeleri ALICI’nın kendisine belirttiği e-mail adresine ayrıca iletecektir.

5. CAYMA HAKKI

5.1) ALICI, 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

5.2) Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;
a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

5.3) ALICI, 14 günlük (on dört) süre içinde SATICI’ya ait yukarıdaki adrese yazılı bildirimde bulunarak, 328 15 15 numaralı çağrı merkezini arayarak ya da bilgi@karaoklar.com mail adresine mail göndererek cayma hakkını kullanabilir. Mail yolu ile cayma hakkının kullanılması durumunda, SATICI cayma talebinin kendisine ulaştığına ilişkin teyit bilgisini ALICI’ya derhal iletir.

5.4) Cayma Hakkının kullanılması halinde, Sözleşmeye konu abonelik/ürün kullanımı iptal edilir ve kullanıcı adına sağlanan tüm hizmetler durdurulur.

5.5) SATICI, ALICI’nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde, varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür. Tüm geri ödemeler, ALICI’nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve ALICI’ya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapılır. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise iade kredi kartına yapılır.

5.6) ALICI, cayma hakkı süresi dolmadan hizmetin ifasına başlanması talep ve kabul eder.

6. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK SÖZLEŞMELER

Aksi kararlaştırılmadıkça ALICI aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

  1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
  2. b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
  3. c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç)Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

  1. d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
  2. e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
  3. f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  4. g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

  1. h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

7. GİZLİLİK

İnternet Sitesi üzerinde işlem yaparken SATICI’nın sistemlerine bırakmış olduğunuz gizli bilgiler ve kişisel bilgiler sözleşmenin ifası amacıyla kullanılmaktadır. SATICI ile paylaşmış olduğunuz kişisel bilgileriniz, bu amaç dışında kullanılmaz ve 3. şahıslar ile paylaşılmaz. Ancak, bu bilgiler yürürlükteki yasal mevzuat kapsamında, yasal mevzuata uygun olarak yetkili makamlar tarafından alınan kararlar doğrultusunda yetkili makamlar ile paylaşılır.

8. VERİ GİRİŞLERİNDEKİ HATALARIN BELİRLENMESİ VE DÜZELTİLMESİ

ALICI’nın İnternet Sitesi üzerinde siparişini oluştururken veri girişlerinde hata yapması halinde sipariş işlemi tamamlanamayacak ve sözleşme kurulmayacaktır. Veri girişlerinde hata yapılması halinde, sistem siparişin tamamlanması için ALICI’yı yönlendirecektir.
Sözleşmenin kurulabilmesi için İnternet Sitesi üzerinde yayınlanan Üyelik Paketlerinden birinin seçilmesi, üye olunması ve en az bir ürün için satın alma işlemi yapılması gerekir. Veri girişlerinde hata yapılması nedeniyle bir sorun ile karşılaşılması durumunda +905442614954 numaralı çağrı merkezini arayabilirsiniz.

9. FESİH

SATICI, Sözleşmenin ifasına ve teslimine ilişkin yükümlülüklerini ayıpsız olarak taahhüt ettiği süre içinde yerine getirmek zorundadır. Aksi halde ALICI sözleşmeyi haklı nedenle fesih edebilir.
Sözleşmenin feshi durumunda, SATICI, varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde ALICI’ya 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1. maddesine göre belirlenen kanuni faiziyle birlikte geri ödemek ve varsa ALICI’yı borç altına sokan tüm kıymetli evrak ve benzeri belgeleri iade etmek zorundadır.
ALICI her zaman gerekçe göstermeksizin sözleşmeyi fesih etme ve aboneliği iptal etme hakkına sahiptir. SATICI, ALICI’nın aboneliğe son verme isteğinin, kendisine ulaştığı tarihten itibaren 24 (Yirmi Dört) saat içinde ALICI’ya bildirimde bulunma ve sunulan hizmeti durdurmakla yükümlüdür. Aboneliğin/hizmetin 24 saat içinde durdurulmamasından ALICI sorumlu olmaz.

10. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Mesafeli Satış Sözleşmesinin uygulanmasından kaynaklanacak uyuşmazlıklarda, ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
ALICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Bakanlık tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilir.

11. SÖZLEŞMENİN KURULMASI VE YÜRÜRLÜK

Sözleşmenin kurulabilmesi için ALICI’nın öncelikle İnternet Sitesi ana sayfasına girdikten sonra ekranda gördüğü Üyelik Paketlerinden birini seçmesi ve Üye Olması gerekir. Üye olabilmesi için Üyelik Formu’nda yer alan yer alan “Email”, “Ad Soyad”, “Şifre”, “Doğum Tarihi” “Cinsiyet” bilgilerini doldurulması ve ekranda yer alan kodu sisteme girdikten sonra “Hesabımı Oluştur” kutucuğunu tıklaması gerekir. “Kullanıcı Adı” üyeye özeldir ve aynı kullanıcı adı iki farklı üyeye verilemez. “Şifre” sadece kullanıcı tarafından bilinir ve kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir.

ALICI İnternet Sitesi’ne üye olduktan sonra, internet sitesi üzerinde yapılan yönlendirmelere uygun olarak siparişini oluşturulması, Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmesi, Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni elektronik teyit etmesi ve ödeme yapılmadan önce Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 6. maddesi gereği İnternet Sitesi üzerinde yayınlanan; sözleşmeye konu mal ve hizmetin temel nitelikleri, tüm vergiler dahil toplam fiyatı, cayma hakkı kullanılma şartları, süresi, usulü ve taşıyıcıya ilişkin bilgileri ve cayma hakkının kullanılamayacağı durumlara ilişkin bilgileri incelenmesi gerekir. Tüm bu işlemlerden sonra siparişe ilişkin olarak ödeme yapılması gerekir.

İşbu Sözleşme, ALICI tarafından internet sitesi üzerinde elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.

İşbu Sözleşme ticari amaçla yapılmıştır.

SATICI: KARAOKLAR EKOLOJİK HAYAT ÇİFTLİĞİ

ALICI
Adı/Soyadı :