Hakkımızda KARA OKLAR EKOLOJİK HAYAT ÇİFTLİĞİ

Kurulduğumuz günden bugüne ''organik tarımın merkezi'' olmak için çalışıyoruz. Kara Oklar Ekolojik Hayat Çiftliği gönüllüleri olarak hayat amacımız; atalarımızdan gelen üretim kültürümüzü canlandırmaktır.

BİZLER ORGANİK TARIM YAŞAM FELSEFESİ İLE ÜRETİYORUZ

Aslında her şey 90’lı yıllarda köylere adım atan takım elbiseli, eğitimli satışçıların “bakın bu sizin yetiştirdiğiniz meyve, bu da bizim ilaçlarımızı kullanırsanız elde edeceğiniz meyve” diyerek, devasa hormonlu ürünlerini çiftçilere göstermeleriyle başladı. Bir süre sonra yabancı firmalara bağımlı hale gelen köylü kimyasalsız ve genetiği bozulmuş tohumlar olmadan üretemez duruma düştü. Kanser vakaları inanılmaz arttı. Biz önce, çocuklarımız ekolojik ve temiz gıda yesinler diye KARA OKLAR Çiftliğini kurduk; sonra çevremiz gerçek yumurta, meyve, salçanın lezzetini görüp talep edince çiftliği adım adım büyüttük.

TARIMLA DOĞAYI KORUYORUZ

Gelecek Hayalimiz

Organik tarımı tüm ülkeye taşıyacağız.

Hayat Amacımız

Daha eğitimli, daha çok okuyan ve üreten bir ülke için çalışıyoruz.

Değerlerimiz

Dürüstlük, iş kalitesi, girişimcilik, yurt sevgisi, hoşgörü.

İLKELERİMİZ

– Üretim sürecinde toprak altı ve toprak üstü florası ile insan sağlığına zarar vermeyen girdiler kullanmak.

– Parayı-Markayı-İmajı ve Karlılığı değil; Doğayı-Sağlığı-Saygıyı ve İnsanlığı tercih etmek.

– Çiftlik alanının yer aldığı toprakların, gelecek nesillerden bize emanet olduğu bilinciyle hareket etmek.

– Yerel bilgi ile teknik bilgiyi harman yapmak.

– Çevre köylerden başlayarak ülke üreticileri ve çocuklara sağlıklı üretim eğitimleri vermek, unutulan paylaşımcı yaklaşım kültürümüzü tekrar canlandırmak.

– GDO’lu tohum değil; ata mirası organik tohum kullanmak ve bu tohumları üretip paylaşarak yok olmasına engel olmak.

– Siyaset ve dedikodudan uzak durmak.

– Doğayı ve yerel kültürümüzü korumayı ve sağlıklı nesiller yetiştirmeyi amaç edinen STK’ları ile işbirliği içinde çalışmak.

HEDEFİMİZ

–  Üreticileri eğiterek bölgede genetiği oynanmamış tohumlarla, yerli ırkları koruyarak üretim yapacağız.

– İlaçsız, kimyasalsız üretimi öğreteceğiz.

– Tüm bölgeyi “organik tarım yapar” hale getirip gençlerimize istihdam ve fırsat sağlayacağız.

– Yabancı ilaç tekellerini bölgeden çıkarıp, gıda ithalatının azalmasını ve ihracatın artmasını sağlayacağız.

– Çocuklarımızın kanser olmasını önlemek için çaba göstereceğiz.

– “Bizim buralarda olmaz, bizim ülkede olmaz’’ lafını unutturup, üretim kültürümüzü canlandıracağız.